Over “Wijk in Beweging”

Al sinds jaar en dag zijn Honkbal & Softbal Club JEKA en Voetbalvereniging PCP gevestigd in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. We ervaren daarbij beiden de uitdagingen die bij een diverse samenleving komen kijken. Als long tussen deze twee wijken proberen we bij te dragen aan het sportieve en sociale aspect wat daarbij hoort.

Omdat we als verenigingen letterlijk goede buren zijn en zo centraal aan de Lage Kant gevestigd zijn hebben we het idee opgevat om onze krachten te bundelen zodat we nog meer voor de wijk kunnen betekenen. Daarom hebben we samen Wijk in Beweging Breda opgericht.

Onze uitgangspunten? Mensen door beweging in contact brengen met elkaar en verbindingen creëren. Als sportverenigingen ligt het uiteraard voor de hand om iets met sport en spel te doen. Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor volwassen buurtbewoners.

Door middel van een wijk sport en speldag willen we bewoners van de wijken de kans geven om elkaar te ontmoeten en door een uiteenlopend aantal bewegingsactiviteiten in contact te komen met elkaar en met onze verenigingen. Jaarlijks organiseren wij de Wijk in Beweging Sport en Spel dag.

Over “Ontdek je talent”

Het Bestuurlijk overleg Breda is in samenwerking met het IKC Brabantpark / Heusdenhout een initiatief gestart om de brede ontwikkeling te stimuleren van kinderen uit deze wijk en/of naar school gaan op één van de drie basisscholen; Basisschool de Weilust, OBS de Tweesprong en Basisschool de Fontein.  Het IKC staat voor integraal kindercentrum en bestaat uit verschillende organisaties, basisscholen, kinderdagverblijven, BSO’s en andere partijen die invloed hebben op de brede ontwikkeling van het kind.

Het project, dat financieel ondersteund wordt door de Gemeente Breda, streeft ernaar dat alle kinderen uit de verschillende wijken, onafhankelijk van één van de drie basisscholen waarop ze zitten, met elkaar in contact komen en samen deelnemen aan verschillende sport-, cultuur-, natuur-, techniek-, sociale- en wetenschappelijke activiteiten.

Bij het ontdek je talent programma zijn verschillende organisaties betrokken die ieder hun steentje bijdragen aan de brede ontwikkeling van het kind. Naast de drie basisscholen maken Edux Onderwijspartners, Brok, Breda Actief, Surplus Welzijn en de Nieuwe Veste het aanbod voor de kinderen mogelijk.

Vele organisaties met 1 doel:

Trotse partners van Wijk in Beweging: